Jdi na obsah Jdi na menu
 


Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011 - 2016

Vláda dne 1. prosince 2010 schválila Koncepci podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011 – 2016 a vzala na vědomí Strategii konkurenceschopnosti českého filmového průmyslu 2011 - 2016.

Záměrem Koncepce kromě stanovení cesty, kterou by se měla státní podpora české kinematografie v materiálním i nemateriálním smyslu ubírat, je rovněž popsat mnohá specifika sektoru a upozornit na nedostatky a dlouhodobě neřešené problémy.
 
Koncepce obsahuje návrh 14 opatření, která jsou navrhována tak, aby v co nejširší míře splňovala potřeby a možnosti rozvoje české kinematografie. Koncepce může sloužit v příštích několika letech jako solidní podklad pro legislativní a nelegislativní kroky v oblasti kinematografie.
 
Plněním Koncepce by měl být do roku 2016 vytvořen systém, do něhož budou zapojeny státní i nestátní organizace a odborná veřejnost, naplňující cíl rozvoje kinematografie a filmového průmyslu v České republice.
 
Kinematografie se liší od ostatních uměleckých oblastí v několika rovinách. Jednak se v kinematografických dílech – filmech spojuje stránka výtvarná, hudební, literární a interpretační, z hlediska obsahu jsou tato díla zdrojem informací o společnosti, jejím historickém a sociologickém vývoji, v mezinárodním kontextu také o kulturní identitě státu a rozmanitosti jeho obyvatel. Výroba, šíření a uchovávání děl je spojeno s vysokými finančními nároky, a dále kinematografie prochází v posledních letech velkým a neustále se zrychlujícím technickým vývojem. S přihlédnutím k těmto skutečnostem všechny státy, kde je kinematografie rozvinutá, tuto oblast v různé míře, různými způsoby a s využitím různých zdrojů podporují. Rovněž na půdě Evropské unie se v současnosti vede debata o dalším směřování strategií členských států i celé Evropské unie s cílem zvýšit kulturní i ekonomický potenciál tohoto sektoru.