Proč ekonomika ve Francii upadá?

1.      Francie se zadlužuje čím dál více. Od loňského roku počet narůstá. Například v roce 2008 byl veřejný dluh Francie 63 % hrubého domácího produktu neboli HDP. V roce 2014 už byl 91,8 %! Toto zadlužování nemá ve Francii obdoby. Nejvíce utrpěli během vlády rozhazovačného prezidenta Mitterranda. Brzy tak může být na hranici 100 % což vede Francii k velikým hospodářským problémům. Je možné, že za několik let dojde k situaci, kdy bude muset Francii zachraňovat Evropská centrální banka. Na druhou stranu zadlužení tohoto státu není tak katastrofické jako třeba u Itálie, kde je dluh 132,6 % nebo třeba Řecko kde je státní dluh neuvěřitelných 175 %! Varovné je to, že i přes nárůst zadlužování nechtějí socialisté provádět úspornou rozpočtovou politiku.

effelovka

2.      Potýkají se s nízkým nárůstem HDP. Francouzská ekonomika v posledních letech stávkuje a nevypadá to, že by mělo dojít k jejímu zlepšení. Takovouto ekonomickou krizi Francie nepamatuje od dob skončení druhé světové války.

3.      Pro Francouzské občany je devastující hospodářská politika. Stát zavedl vysokou daň 75 % na vysoko příjmové skupiny. Mysleli si, že bude krize zažehnána. Opak je ale pravdou. Toto jednání mělo katastrofické následky. Stát na dani příliš nevydělal, a ještě došlo k odchodu řady herců a sportovců ze země. Prosazovalo se zde také zvýšení minimální mzdy, které je jedno z nejvyšších 1445 euro a snížení věku k odchodu do důchodu z 62 let na 60 let.

finance

4.      Dalším problémem je nezaměstnanost, která je 10,1 %. Nezaměstnanost v této zemi roste a její vyhlídky jsou dost negativní. Nemají daná pravidla pro propouštění a přijímání pracovníků. Velké firmy provádějí hromadná propouštění, a to hlavně automobilky. 

5.      Francie má problém i ve svém světovém prosazení. Celosvětově se řadí až na 21. Místo. Francie kdysi mívala obchodní přebytky. Nyní už se dostávají postupně do obchodního úpadku. 

Proč ekonomika ve Francii upadá?
2.7 (53.33%)6